Οι Προσωπικότητες της Ελληνικής Ναυτιλίας

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι ο CEO και Διευθύνων Σύμβουλος της MSI HELLAS είναι ένα από τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν από την εφημερίδα MARITIME ECONOMIES στο Συλλεκτικό της Λεύκωμα με τίτλο «Οι Προσωπικότητες της Ελληνικής Ναυτιλίας».