ESPA - Banner

Σύμβουλοι Ασφάλειας και Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MSI HELLAS

Μελέτες Ασφάλειας

Οι μελέτες ασφαλείας συντάσσονται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, προσδιορίζουν τους στόχους του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας με χρήση συστηματικών μεθόδων συνεχούς ανασκόπησης και αναθεώρησης.

Εκπαίδευση στον Κώδικα ISPS

Σκοπός μας η εποπτεία και συνεχής εκπαίδευση στην αυστηρή τήρηση των διαδικασιών των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται για την εφαρμογή του κώδικα ISPS ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού σε σχέση με τις εξελίξεις στο διεθνές και εσωτερικό νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο.

Παροχή Συμβούλων Ασφαλείας

Πιστοποιημένοι ειδικοί της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την συμβουλευτική υποστήριξη των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων στην εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ασφάλειας πλοίων και λιμένων – ISPS).

Εσωτερικοί Έλεγχοι

Κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη μας με εμπειρία ετών στο εξωτερικό έχουν εστιάσει σε ένα σύγχρονο τρόπο διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου μιας λιμενικής εγκατάστασης / λιμένα και δεν το χρησιμοποιούν ως ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των καταστάσεων.

Προετοιμασία & Αύξηση επιπέδου ετοιμότητας

Σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευσή μας πάνω σε νέες τεχνικές και μέσω της υιοθέτησης διδαγμάτων από αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, είμαστε σε θέση, να αναλάβουμε, την πλήρη προετοιμασία εμπλεκομένων φορέων για επικείμενες επιθεωρήσεις από Εθνική Αρχή ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διάθεση Στελεχών σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Το εξειδικευμένο και πλέον έμπειρο, πιστοποιημένο προσωπικό μας με κύρια χαρακτηριστικά του τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και το ήθος δύναται να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιοδήποτε έργο διατεθεί, προσφέροντας εγγυημένη γνώση και ασφάλεια.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η εταιρία μας στα πλαίσια των ειδικών απαιτήσεων κάθε Φορέα ή οργανισμού που σχετίζεται με λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού τα οποία υλοποιούν κατάλληλοι εκπαιδευτές μας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Plymouth της Βρετανίας.

Επαγγελματικές Υπηρεσίες Φύλαξης

Ειδικά καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας προερχόμενο από τις Ειδικές Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με τεράστια εμπειρία, διακριτική παρουσία, μέγιστη εχεμύθεια και με χρήση εξοπλισμού νέας γενιάς υψηλής τεχνολογίας δύνανται να καλύψει όλα τα επίπεδα ασφαλείας που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, μεγάλες εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος & συνοδείες προσώπων με σημαντική αναγνωρισιμότητα εκτεθειμένων σε πολλαπλούς κινδύνους και ασύμμετρες απειλές.

Νηολόγηση & Έκδοση Αδειών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής

Η εταιρία μας αποφάσισε να επεκταθεί και στον τομέα των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες / ενέργειες νηολόγησης και έκδοσης αδειών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, άμεσα, υπεύθυνα και στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, με μεγάλη αποτελεσματικότητα ειδικευμένο στην διεκπεραίωση σοβαρών επαγγελματικών υποθέσεων.

Μεσιτεία Αγοραπωλησιών Πλοίων & Σκαφών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αγοραπωλησία πλοίων και σκαφών αναψυχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε συμφέρουσες τιμές της αγοράς και κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη. Επισκεφθείτε τα γραφεία μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές που διατίθενται και αφορούν τιμές τόσο για εμπορικά πλοία όσο και για σκάφη αναψυχής.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ MSI

© Copyright - MSI - Marine Security International