1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BLUE PORTS

Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του CEO της εταιρείας μας Κου Βασίλη Πολίτη στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή BLUE PORTS που πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη Πειραιά στις 4 Απριλίου 2024.

Το BLUE PORTS φιλοδοξεί να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση των λιμένων, ενισχύοντας τις δεξιότητες και την ικανότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στο λιμενικό οικοσύστημα, με την εισαγωγή ενός νέου λειτουργικού σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης, κατά ISO/IEC 17024, με αμοιβαία αναγνώριση στην Ευρώπη.