ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ GREEN/SMART PORT ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η MSI HELLAS ΠΟΥ ΣΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV, X-RAYS ,ACCESS CONTROL SECURITY SYSTEMS , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ ( ΑΕΡΑΣ, ΗΛΙΟΣ,ΘΑΛΑΣΣΑ).

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ GREEN/SMART PORT ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Η MSI HELLAS ΠΟΥ ΣΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV, X-RAYS ,ACCESS CONTROL SECURITY SYSTEMS , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ ( ΑΕΡΑΣ, ΗΛΙΟΣ,ΘΑΛΑΣΣΑ).